Kontakt a tiráž

Noviny pro Poděbrady • měsíčník • vychází první čtvrtek v měsíci
Vydává: Mgr. Monika Langrová
• Korespondenční adresa: Hellichova 797, 290 01 Poděbrady
• IČO: 09337067 • Registrace: MK ČR E 23991
• Telefon: 723 550 281
• E-mail: redakce@novinypropodebrady.cz
• www.novinypropodebrady.cz

• Redakce: Mgr. Monika Langrová (vedoucí redakce), Lukáš Hladký • Stálí spolupracovníci: PhDr. Jana Hrabětová, Ing. Boris Cacara, Milan Čejka, MUDr. Roman Kostinek

• Grafická úprava: Tomáš Čivrný
• Inzerce: viz výše uvedené kontakty
• Tisk: Tiskárna BOFTISK, s. r. o.