Redakční kodex

Vážíme si našich čtenářů. Naší odpovědností proto je, aby informace, které poskytujeme, byly pravdivé. Důsledně oddělujeme zpravodajství a názorové texty. Jasně je rovněž odlišena reklama. Do práce novin nesmí zasahovat nikdo zvenčí. Redakce dává také prostor neanonymním názorovým příspěvkům čtenářů v maximálním rozsahu 1 500 znaků včetně mezer. Vždy však musí jít pouze o slušně formulované názory bez osobních útoků, jež stojí na poctivé argumentaci. Ti, kterých se případně týká zveřejňovaná negativní informace, dostanou pokaždé možnost k vyjádření. Přispěvatelé se musí řídit redakčními termíny uveřejněnými v aktuálním vydání novin. Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit příspěvky či inzerci, které jsou v rozporu s redakčním kodexem.

V Poděbradech dne 20. 7. 2020